Vaste Prijs of Nacalculatie

Op deze pagina's vindt u een overzicht van de werkwijze, tariefstelling en voorwaarden waaronder Concera werkzaamheden verricht. Voor vragen over onze voorwaarden kunt u contact opnemen met uw accountmanager.
Werkzaamheden op basis van fixed price / turn key projects.
Bij werkzaamheden op basis van een vaste prijs wordt vooraf offerte afgegeven. Deze offerte beschrijft alle werkzaamheden die worden uitgevoerd, welke voorwaarden van toepassing zijn en voor welke aanneemsom de diensten en producten worden geleverd. Deze offerte zal worden uitgevoerd nadat deze ondertekend door opdrachtgever bij Concera is ontvangen en nadat Concera de opdrachtbevestiging heeft verstuurd. Zonder opdrachtbevestiging is de ondertekende offerte nog niet in opdracht genomen en/of ingepland.

Bij afwijkingen van de werkzaamheden en/of vragen om aanpassingen in de leveringen zal eerst een aanvullende offerte worden opgesteld, of het meerwerk wordt in overleg op basis van nacalculatie geleverd.

Diensten of producten die niet specifiek in de offerte zijn vermeld zijn geen onderdeel van de opdracht en zullen niet worden geleverd.

Onze algemene voorwaarden vindt u op onderstaande link:
https://concera.software/algemene-voorwaarden


Werkzaamheden op basis van nacalculatie.
Wanneer projecten, diensten of leveringen op basis van nacalculatie worden uitgevoerd, worden arbeidsuren en productleveringen achteraf gefactureerd. Normaliter wordt wekelijks gefactureerd gedurende de looptijd van het project. Concera kan zonder melding een afwijkende facturatie interval in acht nemen.

Voor een overicht van de geldende tarieven klikt door naar de pagina "Toeslagen en kortingen"

Additionele kosten
Voor werkzaamheden op locatie kunnen additionele kosten in rekening worden gebracht ten behoeve van reizen, verblijf en voorzieningen. Deze extra kosten staan vermeld in de hieronder vermelde pagina's


Vaste Prijs of Nacalculatie
Kortingen en toeslagen
Werkzaamheden buitenland
Planning, reservering, annuleren
Reizen en reiskosten
Accommodatie en verblijf
Werkplek op locatie
Cursus, Opleiding & Licentiekosten