Groen en CO2 beleid

Concera beseft zich meer en meer dat we met gezamelijk deze wereld moeten koesteren en moeten herstellen van de enorme impact die we als mens de afgelopen eeuw hebben gehad op deze planeet. Onszelf verschuilen achter het argument dat we als relatief klein bedrijf geen bijdrage kunnen leveren doen we niet. Alle beetjes helpen en daarom doen wij ook ons best om onze uitstoot te verminderen en na te denken over hoe we dit steeds beter kunnen doen.

Onze uitstoot.
Concera is een bedrijf dat net als andere diensverleners energie verbruikt met haar bedrijfsvoering. Onze energieconsumpt kunnen we opdelen in 3 categoriën : kantoor, datacenter en vervoer. Op elk van deze punten hebben we beleid en proberen we onze impact te verminderen. Bij de inkoop van diensten genieten leveranciers met een groen beleid de voorkeur.

Kantoor
Met de ontwikkeling van onze eigen software is het ook mogelijk geworden om ons energieverbruik te optimaliseren door de software te koppelen aan verlichting en verwarming. Zo hebben we verlichting nog alleen aan daar waar het nodig is (waar mensen gedetecteerd worden), verwarmen we nog alleen de ruimten waar mensen aanwezig zijn en hebben we het vermogen van de verlichting omlaag gebracht en worden defecte armaturen vervangen voor led-verlichting. Door te investeren in computer-apparatuur is het energieverbruik van de IT-omgeving gehalveerd. Door de toepassing van verwarming via een warmtepomp ipv van via de CV kunnen we ook ons gasverbruik minimaliseren. 

Diensen en activiteiten in het datacentrum
Met onze diensten zijn we afhankelijk van apparatuur in het datacentrum. Hiervoor hebben we gekozen voor een Datacentrum met een hoge kwaliteit, goede reputatie en een groene fylosifie. Omdat de afstand tot het datacentrum minimaal is wordt de uitstoot minimaal a.g.v. reisbewegingen, maar natuurlijk proberen we primair helemaal niet bij het datacentrum op locatie te komen. Door gebruik te maken van dit datacentrum zijn online en cloud dienten van Concera door The Green Web Foundation groen bevonden. 

Vervoer
Concera zal in de toekomst investeren in duurzame vervoersmiddelen zodra nieuwe vervoersmiddelen nodig zijn. Op dit moment maken wij doordat we veel remote werken nog geen gebruik van eigen vervoersmiddelen. Een nieuwe auto kost immers ook energie om te maken en ook dat is niet goed voor onze verduurzaming. Wanneer onze werkzaamheden het vereisen zullen wij dit vraagstuk opnieuw door een groene bril bekijken. Voor nu passen wij CO2 compensatie toe op de gereden kilomters waardoor we onze CO2 footpint minimaliseren.

Compensatie van CO2.
Ondanks de inspanningen denken we niet alles te kunnen compenseren. Ondanks de inkoop van groene energie, waardoor CO2 minimaal zou moeten zijn, ondanks de vermindering van energieverbruik en ondanks het minimaliseren van reisbewegingen, ondanks alles zullen we CO2 uitstoten. Met de beste bedoelingen beseffen we ons dat we niet perfect zijn, maar ook vooral kennis te kort komen m.b.t. wat wel en niet goed is. We hebben daarom besloten om op basis van ons volledige energieverbruik, elektriciteit, gas en vervoer, CO2 uitstoot te compenseren en geen onderscheid te maken in de berekening tussen reeds ingekochte groene energievormen. Met de donaties t.b.v. CO2 compensatie worden nieuwe bossen aangeplant en wordt CO2 gecompenseerd. Het doel blijft de uitstoot te minimaliseren maar daar waar wij falen hopen we met compensatie een bijdrage te kunnen leveren aan een schonere planeet. We zien compensatie als een pleister, niet als een middel. "Green Washing" is geen beleid maar voorals nog een poging het zo goed mogelijk te doen. Het idee is het het bloeden te stoppen en zoveel mogelijk werken aan genezing.
Concera werkt samen met groene datacenters.This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org