Gegevens inkomende uitgaande mailserver wijzigen in Mozilla Thunderbird

Stap 1: Accountinstellingen

Kies in het menu van Mozilla Thunderbird (onder Extra) voor de optie 'Accountinstellingen...'Stap 2: Wijzigen serveradres inkomende e-mail

Kies in de linkerkolom het account waarvoor u de instellingen wilt wijzigen. Staat uw account hier niet tussen, dan dient uw een nieuw account aan te maken, zie hiervoor de pagina 'E-mail instellen'. In het veld 'Servernaam' onder het kopje 'Serverinstellingen' staat het huidige server-adres ingevuld, deze ziet er waarschijnlijk uit als s??.concera.hosting. Deze dient gewijzigd te worden naar het nieuwe server-adres. In onderstaand voorbeeld passen we de servernaam aan naar s25.concera.hosting. Gebruik voor de hostnaam altijd het server-adres wat u van ons ontvangen heeft. De overige velden zoals o.a. 'Gebruikersnaam' en de beveiligingsinstellingen hoeven niet aangepast te worden, het gaat hier enkel om het veld 'Servernaam'. Stap 3: Wijzigen serveradres uitgaande e-mail


Kies in de linkerkolom voor de optie 'Uitgaande server (SMTP)'. Selecteer hier het account waarvoor u de instellingen wilt wijzigen. Klik vervolgens op de knop 'Bewerken'.

In het veld 'Servernaam' staat het huidige server-adres ingevuld, deze ziet er waarschijnlijk uit als s??.concera.hosting. Deze dient gewijzigd te worden naar het nieuwe server-adres. In onderstaand voorbeeld passen we de servernaam aan naar s25.concera.hosting. Gebruik voor de hostnaam altijd het server-adres wat u van ons ontvangen heeft. Klik na het wijzigen op de knop 'Ok', uw gegevens worden nu gewijzigd.

Stap 3: Klaar!

Wanneer bovenstaande stappen succesvol zijn doorlopen kunt u het instellingenscherm sluiten. Het wijzigen van het server-adres voor zowel de inkomende als de uitgaande mail is hiermee afgerond.
E-mail instellen
Office365 / Exchange instellen
Inkomende / uitgaande mailserver wijzigen
Servergegevens wijzigen in Outlook
Servergegevens wijzigen in Mail voor macOS
Servergegevens wijzigen in iOS (iPad of iPhone)
Servergegevens wijzigen in Thunderbird
Doorsturen naar Gmail of Outlook
Mijn is wordt als spam gezien, en nu?