Open Source Beleid

Open Source verovert de wereld. Ook wij gebruiken bij Concera open source, namelijk Linux als Operating System voor onze webservers en applicatie servers. Open Source is een goed product, maar vaak kwetsbaar wanneer men niet goed weet hoe er mee om te gaan.
Voor de ontwikkeling van websites wordt tegenwoordig veel Open Source toegepast. Denk aan WordPress, Joomla, Drupal en Magento. Allemaal systemen die stuk voor stuk door de onervaren gebruiken kunnen worden aangepast, uitgebreid en beheerd. Ondanks dat de systemen een prima basis vormen voor de ontwikkeling van websites, zijn ze door hun open karakter kwetsbaar voor hackers. Deze kwetsbaarheid neemt toe wanneer er onbekende en malafide plug-ins worden gebruikt of thema's worden toegepast die niet erkend zijn. Het gebrek aan onderhoud op deze systemen zorgt tevens voor een toenemend veiligheidsrisico. 

Concera neemt veilheid serieus en heeft er daarom voor gekozen om websites die gebruik maken van Open Source omgevingen, apart te hosten en te scheiden van andere shared hosting omgevingen. We doen dit omdat in de basis om andere websites te beschermen.

Wat moet u weten als webmaster van een open source website:

Respecteer security
Zorg voor een kundige en gedegen installatie die goed beveiligd is. Harden (beveilig) uw site goed en zorg er voor dat u gedegen en goede plug-ins en thema's gebruikt. Zorg er voor dat hackers gegevens over het gebruikte systeem niet makkelijk kunnen achterhalen. Verberg versienummers en pas de locatie van uw beheeromgeving aan. Zorg voor de juiste rechten van bestanden en zet alles dicht waar openheid niet noodzakelijk is. Als webmaster / beheerder / eigenaar van een Open Source systeem bent u zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het juist beheren en ontwikkelen van uw website.

Houdt uw systeem up to date!
Een open source systeem is kwetsbaar wanneer dit verhouderd, immers alle kwetsbaarheden worden gepuliceerd en daardoor beschikbaar voor hackers. Zorg voor de laatste versies van uw systeem, update plug-ins, thema's enz. Wordt uw thema niet meer onderhouden? Vervang dit thema dan als het kwetsbaar blijkt. Hetzelfde geldt voor plug-ins. Vervang oude plug-ins en zorg er voor dat ze niet kwetsbaar zijn.

Werk met kennis
Een Open Source systeem kan u veel bieden, maar zonder kennis is security uw grootste probleem. Het klakkeloos installeren van een open source systeem brengt vaak de nodige achterdeurtjes met zich mee waar hackers graag naar zoeken. Zorg er voor dat u bekend bent met het gebruikte systeem en met de nodige secuirity risico's

Backups maken
Kwetsbaarheid veriest dat backups nodig zijn. Wij maken voor u dagelijks een backup, maar als u gehackt bent kan dit ook betekenen dat de backup al gehacked is. Zorg zelf voor een goede en schone backup van uw websites. Bij vermoeden van besmetting van een website wordt deze namelijk altijd offline gehaald.

Aansprakelijkheid en gevolgschade
Het gebruik van Open Source heeft vele voordelen, echter een hack op een website of server kan vergaande gevolgen hebben voor ons als beheerder van de servers. Door misbruik kan het voorkomen dat IP-adressen op een blacklist komen, andere klanten worden meegenomen in de hack en/of dat de volledige server uplink geblokkeerd wordt. Alle problemen veroorzaken altijd directe schade doordat inzet van onze technici noodzakelijk is. U bent als eigenaar van een Open Source website aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die ontstaat wanneer uw systeem door onkundig beheer, nalatigheid en/of achterstallig onderhoud gehacked wordt. Deze schade is vaak aanzienlijk en zal volledig gefactureerd worden. 

Waarom deze strenge regels?
Concera levert zakelijke hosting tegen lage tarieven. Het is gebleken dat ruim 70% van onze onderhoudsbudgetten verloren gaan aan beheer, beveiliging en onderhoud aan open source systemen. Om lage tarieven te kunnen garanderen verhalen we kosten die buiten onze schuld om ontstaan. Wij kunnen u een managed omgeving aanbieden, de kosten hiervoor worden op maat aan u geoffreerd. Wij zullen dan alle verantwoording voor de website overnemen.


Voor meer informatie neemt u contact op met Concera op 078-6209830