CoCoS is de tolk in de Coentunnels

In opdracht van  Cruxin (voorheen Isolectra) heeft Concera voor de beide Coentunnels software ontwikkelt op basis van het CoCoS platform (Concera Communication Services) ten behoeve van het koppelen van het audio systeem ( audiomanager ), het hoog frequent systeem, de intercom en de PLC / Scada besturing.

Concera ontwikkelt al sinds lange tijd het CoCoS platform. Een platform dat systemen met verschillende protocollen kan koppelen.

Situatie
In een tunnel zijn vele verschillende systemen aanwezig. De meeste van deze systemen worden aangestuurd door een zogenoemd SCADA systeem. Dit SCADA system stuurt verzoeken en opdrachten naar onderliggende systemen. Dit gebeurd deels direct, maar voor sommige apparaten is dit niet direct mogelijk doordat drivers niet beschikbaar zijn.

Oplossing
Daar waar diverse systemen elkaar niet 'begrijpen' wordt Concera ingezet om met CoCoS een oplossing te bieden. Door de eenvoudige structuur kunnen snel drivers ontwikkelt worden en kan waar nodig intelligentie worden toegevoegd aan protocollen. Tevens kan intelligentie worden opgenomen in het CoCoS systeem door toepassing van scripting technieken of hogere generatie software ontwikkelingen.

Resultaat
Vanaf het SCADA systeem worden opdrachten verstuurd met betrekking tot het omroepen van noodberichten, het tonen van noodberichten op de RDS van radio's en worden intercom posten gestuurd. CoCoS ontvangt deze commando's en vertaalt deze voor de randapperatuur naar begrijpbare taal. Waar nodig worden functies bij de SCADA uit handelen genomen. De inzet van CoCoS in dit specifieke geval was een relatief groot langer project. Het resultaat is echter, hoe onzichtbaar ook, een restultaat waar we buitengewoon trots op zijn.